ارائه خدمات مطالعات مهندسی و طراحی تفصیلی خطوط لوله گوره ، جاسک و تلمبه خانه های مربوط به فاز دوم ،طرح محرم

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران- امور مهندسی و ساختمان
شرح پروژه:
انجام خدمات مهندسی مقدماتی و تفصیلی احداث خط لوله 56 اینچ به طول بیش از 1000 کیلومتر جایگزین به منظور صدور نفت خام، خطوط ساحلی خلیج فارس از گوره در میدان های نفتی جنوب تا بندر جاسک در خارج از تنگه هرمز احداث 4 تلمبه خانه هر یک با ظرفیت نهائی بیش از 61000 اسب بخار و 2000000 بشکه در هر روز کاری و با فشار جریان ماکزیمم 1200 پام 
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1369 -1372