خدمات طراحی، مهندسی و خدمات خرید واحد آفسایت و ساختمان های جنبی پروژه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی کردستان

کارفرما: پتروشیمی باختر/ پتروشیمی کردستان
شرح پروژه: احداث مجتمع پتروشیمی کردستان، پلی اتیلن سبک ( LDPE ) به ظرفیت 300.000 تن در سال در 6 کیلومتری جاده سنندج- کرمانشاه
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1390 - 1394