پروژه طراحی سیستم آب آتش نشانی، اعلام و اطفاء حریق تلمبه خانه های نفت شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران.

کارفرما: شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرح پروژه:
انجام خدمات مشاوره برای بازنگری طراحی سیستم آب آتش نشانی 26 تلمبه خانه
طراحی کامل سیستم آب آتش نشانی 55 تلمبه خانه ، شامل خدمات مهندسی طراحی کارهای سیویل سازه، فرآیند، برق، کنترل و ابزاردقیق و مکانیکال
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1385 - 1389