شرکت مهندسين مشاور پارسيكان ايران در سال 1353 به منظور ارائه خدمات مشاوره در امور مهندسي و مديريت تأسيس گرديده و اكنون يكي از شركتهاي مستقل عمده (تراز اول) در زمينه مشاوره مهندسي و مديريت مي باشد. اين مهندسين مشاور از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي تأييديه تشخيص صلاحيت بعنوان شركت مهندسين مشاور متخصص در پروژه هاي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، شيميائي و كاني است و همچنين عضو جامعه مهندسان مشاور ايران ميباشد. اين شركت از سال 1373 در فهرست مشاوران صنعتي يونيدو (UNIDO) سازمان ملل متحد ثبت گرديده است. مهندسين مشاور پارسيكان ايران مشاور منتخب بانك صنعت و معدن نيز مي باشد. شركت تاكنون بيش از130 طرح مشاوره مهندسي براي كارفرمايان مختلف ارائه نموده است و در حال حاضر داراي كادر حرفه اي متشكل از مهندسين و كارشناسان با تجربه در امور صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنعتي و شيميائي و كاني مي باشد و صلاحيت آن براي عرضه خدمات مشاوره مهندسي و مديريت بوسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسماً و بوسيله سازمانهاي بزرگ دولتي مانند وزارت صنايع و معادن، وزارت نيرو و وزارت نفت نيز با ارجاع خدمات طراحي و مهندسي پروژه هاي مهم شان به اين شركت مورد تأييد قرار گرفته است. هدف شرکت جلب رضایت کارفرمایان از طریق ارائه خدمات مهندسی و مدیریتی با کیفیت مطلوب و در زمانی مناسب می باشد. دقت نظر و توجه عمیق به کیفیت خدمات ارائه شده در این شرکت خط مشی اصلی بوده و به عنوان اصلی مهم برای کارکنان تعریف گردیده و به اجرا در آمده است، در راستای این سیاست این شرکت اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه نموده که در سال 1387 برای اولین بار از شرکت SGS موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 : 2008 شده است و همچنین در سالهای اخیر گواهینامه های ISO 9001:2015 , ISO/TS 29001:2010 ISO14001:2015 , OHSAS 18001:2007 ,HSE MANAGEMENT SYSTEM را نیز اخذ نموده است.

پروژه ها