خدمات مشاوره شامل نظارت بر طراحی و مهندسی، تامین کالا و نظارت کارگاهی بر عملیات EPC طرح احداث خط لوله 8 اینچ از پالایشگاه دالان به پالایشگاه شیراز

کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان ایران
شرح پروژه:
احداث 227 کیلومتر خط لوله 8 اینچ لوله از پالایشگاه دالان تا تاسیسات انتهایی در مجاورت پالایشگاه شیراز به ظرفیت 000 / 10 بشکه در روز احداث تلمبه خانه دالان احداث پایانه شیراز و تاسیسات تکمیلی در پالایشگاه شیراز
شروع پروژه- اتمام پروژه :1385 - 1395