خدمات مهندسی طرح احداث کارخانه تولید MTBE (اولین کارخانه تولید در ایران)

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
شرح پروژه: احداث کارخانه تولید MTBE به ظرفیت 50000 تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام 

شرح پروژه: انجام شبیه سازی جهت بررسی تاثیر نوسانات در مقادیر جریانهای مواد، شرایط و مشخصات خوراک ورودی بررسی امکان افزایش ظرفیت و بهینه سازی واحد بررسی کلیه تجهیزات خریداری شده، تکمیل، تقویت و جایگزینی موردی آنها، مهندسی مقدماتی و تفصیلی تأسیسات جانبی کارخانه، نظارت کارگاهی و عالیه بر نصب تجهیزات و اجرای عملیات ساختمانی.
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1377 - 1381 (به بهره برداری رسید)