خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث منازل سازمانی و احداث تصفیه خانه پساب شرکت پالایش گاز ایلام

کارفرما: شرکت پالایش گاز ایلام
شرح پروژه: احداث مجتمع منازل سازمانی کارکنان پالایشگاه گاز ایلام مشتمل بر 6 دستگاه ساختمان 11 طبقه و امکانات رفاهی، استخر و سالن های ورزشی واقع در شهر ایلام تصفیه خانه و پساب انسانی و صنعتی پالایشگاه گاز ایلام واقع در داخل پالایشگاه
شروع پروژه- اتمام پروژه :1391 - 1394