خدمات نظارت کارگاهی پروژه های طرح پالایشگاه گاز پارسیان

کارفرما: شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
شرح پروژه:
احداث اولین واحد تولید ماده بودار کننده گاز ایران به ظرفیت 800 تن در سال واقع در استان بوشهر، بندرعسلویه، مجتمع گازی پارس جنوبی / فاز یک ، بصورت EPC پروژه احداث پست 132/23/6 کیلو ولت مجتمع گازی پارس جنوبی.
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1391 - دردست اجرا