طراحی مفهومی، پایه و FEED مسیر خط لوله + C2 و تهیه اسناد مناقصه

کارفرما: شرکت پالایش پارسیان سپهر
ظرفیت: 135.000 بشکه در روز
موقعیت مکانی: حد فاصل مهر، عسلویه
شرح پروژه: پروژه طراحی خط لوله گاز حاوی +C2 به منظور انتقال میعانات گازی از سایت مهر به سایت عسلویه به طول تقریبا 60 کیلومتر می باشد . این پروژه مربوط به طرح احداث و راه اندازی واحد استحصال اتان از گازهای خروجی پالایشگاه گاز پارسیان می باشد. بدین منظور در سایت مهر گاز ورودی پس از آبگیری جهت جداسازی مشتقات +C2 به واحدهای مربوطه هدایت می شود. گاز متان بدست آمده به خطوط لوله سراسری چهارم ارسال خواهد گردید و برای جداسازی دیگر محصولات، اتان، پروپان، بوتان و +C5 ، برش +C2 از طریق خط لولهای حدود 60 کیلومتر به سایت عسلویه منتقل می شود تا در نهایت محصول اتان بعنوان خوراک به مجتمع پتروشیمی فیروزآباد تحول گردد. همچنین محصولات پروپان، بوتان و
+C5 نیز به مخازن ذخیره جهت صادرات منتقل می شود.
شرح خدمات مشاور:
انجام مطالعات مهندسی پایه و مهندسی پایه پیشرفته (FEED)
انجام خدمات نقشه برداری ، مطالعات خاک و ژئوتکنیک و مطالعات زیست محیطی و HAZOP & HAZID تهیه اسناد مناقصه( EPC ) و برآورد.
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1394 - 1395