طراحی مقدماتی و خدمات پشتیبانی فنی پروژه برقي نمودن تلمبه خانه هاي 10 و 16 اینچ چشمه شور به روش EPC

کارفرما: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- مدیریت مهندسی و طرح ها
شرح پروژه:
تبدیل تلمبه خانه های توربینی 10 اینچ و 16 اینچ فرآورده چشمه شور به تلمبه خانه های برقی با استفاده از الکتروموتورهای 6000 ولت
شروع پروژه- اتمام پروژه : 1381 - 1382