طرح كك سازي و پالايش قطران زرند

کارفرما: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
ظرفیت: 400،000 تن کک - 19.000 تن محصولات حاصل از پالايش قطران
موقعيت: زرند - استان كرمان
شرح پروژه:
پشتيباني فني و هماهنگي خدمات با سازندگان خارجي طراحي(مهندسي مقدماتي - مهندسي تفصيلي) نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي
شروع پروژه- اتمام پروژه : طرح فوق در بهمن ماه سال 1385 تكميل گرديده است