كارخانه توليد MTBE اولين كارخانه توليد MTBE در ايران

کارفرما: شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
ظرفیت: 50،000 تن در سال
موقعيت: منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام
شرح پروژه:
مهندسي فرآورش كارخانه شامل:
شبيه سازي جهت بررسي تأثير نوسانات در مقادير جريانهاي مواد، شرايط و مشخصات خوراك ورودي و بررسي امكان افزايش ظرفيت و بهينه سازي واحد
بررسي كليه تجهيزات خريداري شده و تكميل، تقويت و جايگزيني موردي آنها
مهندسي مقدماتي و مهندسي تفصيلي تأسيسات جانبي كارخانه
نظارت كارگاهي وعاليه بر نصب تجهيزات و اجراي عمليات ساختماني
شروع پروژه- اتمام پروژه : پروژه در آبان ماه 1381 به بهره برداري رسيده است.