كارخانه دوده صنعتي پارس

کارفرما: سازمان صنايع ملي ايران
ظرفیت: 15،000 تن دوده صنعتي(كربن بلاك) در سال
موقعيت: شهر صنعتي كاوه (ساوه)
شرح پروژه:
طراحي مقدماتي و تفصيلي تأسيسات جانبي كارخانه
ارائه خدمات پشتيباني فني شامل مديريت و نظارت بر بخش فرآيند كارخانه كه بوسيله شركت اسلواكي INA انجام می شد، شامل :
نظارت بر انجام مهندسي مقدماتي، مهندسي تفصيلي، تأمين كالا و نصب تجهيزات
Trouble Shooting و حل مشكلات روزمره كارخانه پس از را هاندازي و آغاز توليد و تهيه و تنظيم برنامه توسعه و بهينه سازي عمليات كارخانه
شروع پروژه- اتمام پروژه : كارخانه در سال 1373 را ه اندازي شده است.