تماس با ما

آدرس : تهران ، میدان ونک ، خیابان برزیل ، خیابانلاهیجانی  نیلو کوچه شانزدهم شماره 10

کدپستی : 85311-14356
تلفن : 88775287-021
فکس : 88775286-021
ایمیل : contact@parsikaniran.com

آدرس دفتر آلمان:  Nassau, Straße, 96, 51105, Koln, Germany

                      www.parsikaniran.com