پیام رئیس هیئت مدیره

 

 

پیام رئیس هیئت مدیره

شرکت مهندسین مشاور پارسیکان ایران سازمانی یادگیرنده است  که در چارچوب توسعه پایدار وبا اتکا بر کارکنان متخصص و توانمند،حسن شهرت و تجربه،اعتبار مالی و در اختیار داشتن دانش فنی در شاخه های نفت،گاز و پتروشیمی و فرآوری مواد معدنی مبادرت به ارایه خدمات مهندسی در زمینه های مشاوره نظارت و مدیریت پیمان می نماید.

 

بیانیه چشم انداز
با تکیه بر تجارب ارزشمند و توان تخصص خود به یکی از شرکت های برتر منطقه در زمینه ارایه خدمات مهندسی و مدیریت پیمان تبدیل خواهیم شد.
 

ارزش های اخلاق حرفه ای در شرکت مهندسین مشاور پارسیکان ایران

انجام خدمات حرفه ای به نحو شایسته و در چارچوب اخلاق حرفه ای و آگاهانه
حفظ استقلال و قضاوت حرفه ای در فرآیند ارایه خدمات به کارفرمایان
صداقت و شهامت در ارتباط حرفه ای با کارفرمایان حتی در تضاد با منافع شرکت
پذیرش پروژه صرفا در توان و امکانات بالقوه مشاور
رعایت انصاف بین کارکنان و ترویج مشارکت و کار گروهی
اهتمام به حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ملی
شرکت مهندسین مشاور پارسیکان ایران  بر آن است تا با استفاده مستمر از فن آوری اطلاعات و تحولات جاری آن بقای خود را تضمین نماید